Povezovanje programske enote s čitalcem Securo 1.0